Zinner PPHU Witold Zinner

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XX1,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Zinner PPHU Witold Zinner

Zinner PPHU Witold Zinner (Z PPHU, ZPPHU, Z PPHU WZ, ZPPHUWZ, ZWZ) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Lublin .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz 0 innych.

Zinner PPHU Witold Zinner funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Wagi Precyzyjne .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XX1,00 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Zinner PPHU Witold Zinner Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Zinner PPHU Witold Zinner

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus