ZAKŁAD USŁUGOWY WARSTA STANISŁAW WARCHOŁ

Statystyki ogólne

X6
Ilość zamówień
X XXX X80,60
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

ZAKŁAD USŁUGOWY WARSTA STANISŁAW WARCHOŁ BrzeŹnica

ZAKŁAD USŁUGOWY WARSTA STANISŁAW WARCHOŁ BrzeŹnica (ZUW, ZUWSW) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: UL. SZKOLNA 26, WRZESINY, 68-113 BRZEŹNICA, 68-113, brzeŹnica oraz realizowała przetargi w miastach: Żagań, Gorzów Wielkopolski .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Gmina Żagań o Statusie Miejskim, Zarząd Powiatu Żagańskiego, Urząd Gminy w Żaganiu oraz 0 innych.

ZAKŁAD USŁUGOWY WARSTA STANISŁAW WARCHOŁ BrzeŹnica funkcjonując na rynku realizuje: Różne Usługi Inżynieryjne , Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Usługi Zamiatania Ulic , Usługi Odśnieżania , Usługi Usuwania Oblodzeń , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty Odwadniające, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X6 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X80,60 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,13) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: ZAKŁAD USŁUGOWY WARSTA STANISŁAW WARCHOŁ Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: ZAKŁAD USŁUGOWY WARSTA STANISŁAW WARCHOŁ

UL. SZKOLNA 26, WRZESINY, 68-113 BRZEŹNICA
68-113 BrzeŹnica
Województwo Lubuskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus