Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński

Statystyki ogólne

XX0
Ilość zamówień
XXX XXX 296,29
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.6%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Mogilno

Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Mogilno (ZUD, ZUDMS) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Olsza 3, 88-300, mogilno oraz realizowała przetargi w miastach: Mogilno, Radziejów, Kruszwica, Strzelno, Topólka, Bydgoszcz, Choceń, Lubraniec, Izbica Kujawska, Koneck .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Burmistrz Mogilna, Urząd Gminy Topólka, Urząd Miejski w Kruszwicy, Urząd Gminy Radziejów, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina Wiejska Koneck, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miradz, Urząd Miasta i Gminy oraz 67 innych.

Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Mogilno funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Podrzędnych , Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Dojazdowych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Jednopasmowych .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane XX0 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X7 zlecających wynosił: XXX XXX 296,29 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,99) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus