Zakład Robót Inżynieryjnych WODPOL Sp.z O.o.

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
XXX XXX 413,26
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
X6
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Zakład Robót Inżynieryjnych WODPOL Sp.z o.o. Żywiec

Zakład Robót Inżynieryjnych WODPOL Sp.z o.o. Żywiec (ZRI WODPOL, ZRIWODPOL, ZRI) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Żywiec ul. Ks. Prałata Słonki 24, 34-300, Żywiec oraz realizowała przetargi w miastach: Żywiec, Katowice, Kobiór, Kraków, Węgierska Górka, Bielsko-Biała, Lipowa, Radziechowy, Rajcza, Ślemień .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miejski Żywiec, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Węgierskiej Górce, Związek Międzygminny ds. Ekologii, Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz oraz 6 innych.

Zakład Robót Inżynieryjnych WODPOL Sp.z o.o. Żywiec funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane Związane Z Salami Gimnastycznymi , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X3 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X6 zlecających wynosił: XXX XXX 413,26 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,50) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Zakład Robót Inżynieryjnych WODPOL Sp.z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Zakład Robót Inżynieryjnych WODPOL Sp.z o.o.

Żywiec ul. Ks. Prałata Słonki 24
34-300 Żywiec
Województwo Śląskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus