Zakład Robót Elektrycznych Mgr Inż. Jan Lankiewicz

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
XXX X92,33
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X2
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Zakład Robót Elektrycznych mgr inż. Jan Lankiewicz Andrespol/janówka

Zakład Robót Elektrycznych mgr inż. Jan Lankiewicz Andrespol/janówka (ZREMI, ZREMIJL) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul.Rybna 20, 95-020, andrespol/janówka oraz realizowała przetargi w miastach: Łódź, Stryków, Zgierz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum I, Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie, Administracja Zasobów Komunalnych Łodź-Bałuty, Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna, Miasto-Gmina Stryków, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Wodny Rynek, Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Południe", Zarząd Lokali Miejskich, Zarząd Dróg i Transportu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu oraz 2 innych.

Zakład Robót Elektrycznych mgr inż. Jan Lankiewicz Andrespol/janówka funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Malarskie, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Tynkowanie, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Murarskie I Murowe , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty W Zakresie Usuwania Gruzu, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Kładzenie Wykładzin Elastycznych .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X3 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X2 instytucji wynosił: XXX X92,33 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus