Zakład Remontowo - Usługowy MONTEX

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
X XXX X43,11
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Zakład Remontowo - Usługowy MONTEX Luzino

Zakład Remontowo - Usługowy MONTEX Luzino (ZRU MONTEX, ZRUMONTEX, ZRU) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Strzebielińska 66, 84-242, luzino oraz realizowała przetargi w miastach: Gdynia, Gdańsk, Wejherowo .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł", Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ oraz 0 innych.

Zakład Remontowo - Usługowy MONTEX Luzino funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty Malarskie, Tynkowanie, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Stolarki Budowlanej, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Kładzenie Terakoty , Wznoszenie Ogrodzeń, Naprawa Dachów .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X9 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X43,11 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,97) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Zakład Remontowo - Usługowy MONTEX Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Zakład Remontowo - Usługowy MONTEX

Strzebielińska 66
84-242 Luzino
Województwo Pomorskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus