Zakład Remontowo-Budowlany PREMUS II Roman Kędziora

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XXX XXX 598,77
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.3%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Zakład Remontowo-Budowlany PREMUS II Roman Kędziora Kielce

Zakład Remontowo-Budowlany PREMUS II Roman Kędziora Kielce (ZRB PREMUS II, ZRBPREMUSII, ZRB, ZRB PREMUS II RK, ZRBPREMUSIIRK, ZRBRK) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Orzeszkowej 36/1, 25-435, kielce oraz realizowała przetargi w miastach: Kielce, Miedziana Góra .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miasto Kielce, Gmina Miedziana Góra, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach oraz 0 innych.

Zakład Remontowo-Budowlany PREMUS II Roman Kędziora Kielce funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Kanałów Ściekowych, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Związanych Ze Szkolnictwem, Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Instalowanie Centralnego Ogrzewania .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X9 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX XXX 598,77 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,42) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus