Zakład Projektowo-Usługowy RADIX Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
X XXX X98,11
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Zakład Projektowo-Usługowy RADIX Sp. z o.o. Kraków

Zakład Projektowo-Usługowy RADIX Sp. z o.o. Kraków (ZPU RADIX, ZPURADIX, ZPU) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Ciepłownicza 15, 31-574, kraków oraz realizowała przetargi w miastach: Kraków, Michałowice, Wieliczka, Alwernia, Bolesław, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kalwaria Zebrzydowska .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha, Gmina Biskupice, Urząd Gminy Michałowice, Gmina Iwanowice, Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód, Gmina Alwernia, Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód, Zarząd Cmentarzy Komunalnych oraz 3 innych.

Zakład Projektowo-Usługowy RADIX Sp. z o.o. Kraków funkcjonując na rynku realizuje: Instalowanie Ogrodzeń, Płotów I Sprzętu Ochronnego, Usługi Sprzątania Oraz Usługi Sanitarne Na Obszarach Miejskich Lub Wiejskich Oraz Usługi Powiązane , Roboty W Zakresie Kształtowania Placów Zabaw, Usługi Zamiatania Ulic , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Wznoszenie Ogrodzeń, Usługi Sprzątania Ulic , Usługi Transportu Odpadów , Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Budowlane Związane Z Obiektami Na Terenach Sportowych .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X9 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X3 instytucji wynosił: X XXX X98,11 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,74) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus