Zakład Ogólnobudowlany Ułanowicz Świerzbin

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XX XXX 365,08
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Zakład Ogólnobudowlany Ułanowicz Świerzbin Przerośl

Zakład Ogólnobudowlany Ułanowicz Świerzbin Przerośl (ZOUŚ) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Żabia 14, 16-427, przerośl oraz realizowała przetargi w miastach: Sejny, Suwałki, Giby, Filipów, Szypliszki .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Powiat Sejneński, Gmina Giby, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gmina Szypliszki, Nadleśnictwo Suwałki, Zespół Szkół Nr 7 im Wincentego Witosa, Urząd Gminy Filipów oraz 0 innych.

Zakład Ogólnobudowlany Ułanowicz Świerzbin Przerośl funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane, Instalowanie Centralnego Ogrzewania, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Budowlane W Zakresie Szkół Średnich , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wypoczynkowych , Sportowych, Kulturalnych, Hotelowych I Restauracyjnych Obiektów Budowlanych, Roboty Budowlane Związane Z Salami Gimnastycznymi , Obiekty Rekreacyjne , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X9 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XXX 365,08 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,79) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus