Zakład Melioracyjny Zygmunt Bielecki I Spółka

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X99,46
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Zakład Melioracyjny Zygmunt Bielecki i Spółka Gorzów wlkp.

Zakład Melioracyjny Zygmunt Bielecki i Spółka Gorzów wlkp. (ZM, ZMZBiS) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul.30 Stycznia 22 m15,, 66-400, gorzów wlkp. oraz realizowała przetargi w miastach: Gorzów Wielkopolski .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz 0 innych.

Zakład Melioracyjny Zygmunt Bielecki i Spółka Gorzów wlkp. funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Różne Usługi Inżynieryjne , .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X99,46 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (5,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus