Zakład Melioracyjno-Kanalizacyjny Marek Kliber

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XXX X90,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Zakład Melioracyjno-Kanalizacyjny Marek Kliber Sława

Zakład Melioracyjno-Kanalizacyjny Marek Kliber Sława (ZMK, ZMKMK) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Sportowa 4, 67-410, sława oraz realizowała przetargi w miastach: Gorzów Wielkopolski, Legnica, Wschowa, Leszno .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie, Powiat Wschowski, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie oraz 0 innych.

Zakład Melioracyjno-Kanalizacyjny Marek Kliber Sława funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Różne Usługi Inżynieryjne , Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Usługi Rolnicze, Leśne, Ogrodnicze, Hydroponiczne I Pszczelarskie , Roboty Odwadniające, Usługi Sadzenia Roślin Oraz Utrzymania Terenów Zielonych, Usługi Ochrony Przed Naturalnym Ryzykiem Lub Zagrożeniami , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Usługi Wycinania Drzew .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X5 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X90,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,98) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus