Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XX XXX 387,67
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.0%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz Tarnobrzeg

Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz Tarnobrzeg (ZB, ZBSA) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul.Kopernika 32, 39-400, tarnobrzeg oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Lublin, Kraków, Olsztyn, Rzeszów, Stalowa Wola, Puławy, Dęblin, Jarosław, Końskie .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Zakłady Remontowo-Budowlane Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Jednostka Wojskowa 4219, Jednostka Wojskowa 4784 Rzeszów oraz 21 innych.

Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz Tarnobrzeg funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Obsługa Instalacji Grzewczych , Roboty Budowlane W Zakresie Lokalnych Sieci Grzewczych , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Instalowanie Centralnego Ogrzewania, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X9 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X1 zlecających wynosił: XX XXX 387,67 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,98) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus