Wykonawcy Wspólnie Ubiegający Sie O Udzielenie Zamówienia: STRABAG Sp. Z O.o. Oraz COLAS Polska Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X33,63
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia: STRABAG Sp. z o.o. oraz COLAS Polska Sp. z o.o. Warszawa

Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia: STRABAG Sp. z o.o. oraz COLAS Polska Sp. z o.o. Warszawa (WWUSOUZ STRABAG, WWUSOUZSTRABAG, WWUSOUZ) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Brechta 7, 03-472, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Poznań .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oraz 0 innych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia: STRABAG Sp. z o.o. oraz COLAS Polska Sp. z o.o. Warszawa funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Instalowanie Sygnalizacji Drogowej .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X33,63 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus