WOD - KAN Więckowski I Milewski S. J.

Statystyki ogólne

X4
Ilość zamówień
X XXX X15,53
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

WOD - KAN Więckowski i Milewski S. J. Pruszków

WOD - KAN Więckowski i Milewski S. J. Pruszków (WOD KAN WiM SJ, WODKANWiMSJ, WiM) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Główna 15, 05-800, pruszków oraz realizowała przetargi w miastach: Pruszków, Michałowice, Piastów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Miasto Pruszków, Gmina Michałowice, Burmistrz Miasta Piastowa oraz 0 innych.

WOD - KAN Więckowski i Milewski S. J. Pruszków funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, , Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty Budowlane W Zakresie Kanałów Ściekowych, , Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X4 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X15,53 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (7,14) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: WOD - KAN Więckowski i Milewski S. J. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: WOD - KAN Więckowski i Milewski S. J.

Główna 15
05-800 Pruszków
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest prawdopodobnie firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus