WIMED Oznakowanie Dróg Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
XX XXX 799,89
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.5%
Z wolnej ręki
XX0
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

WIMED Oznakowanie Dróg Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tuchów

WIMED Oznakowanie Dróg Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tuchów (WIMED ODSZOO, WIMEDODSZOO, ODSZOO) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Tarnowska 48, 33-170, tuchów oraz realizowała przetargi w miastach: Rzeszów, Poznań, Koszalin, Jasło, Warszawa, Olsztyn, Kraków, Łódź, Parczew, Lublin .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz 100 innych.

WIMED Oznakowanie Dróg Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tuchów funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Znaki Drogowe , Instalowanie Znaków Drogowych, Słupki Drogowe , Malowanie Nawierzchi, Oznakowanie Drogowe , Pachołki , Elementy Oznakowania , Instalowanie Urządzeń Ochronnych, Drogowe Urządzenia Kontrolne, Bezpieczeństwa Lub Sygnalizacyjne , Bariery Drogowe .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone XX2 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla XX0 instytucji wynosił: XX XXX 799,89 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,26) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus