Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XX XXX 934,47
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.6%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Gdynia

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Gdynia (WPRI) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. P. Gojawiczyńskiej 3C/7, 81-587, gdynia oraz realizowała przetargi w miastach: Gdynia, Szczecin, Ustka, Gdańsk, Warszawa, Reda, Nowa Wieś Wielka, Rumia, Świdwin, Wejherowo .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Komenda Portu Wojennego Gdynia, 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy /JW 4220/, Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Urząd Miasta Reda, Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, Jednostka Wojskowa 4651, Gmina Miejska Rumia, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka oraz 11 innych.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Gdynia funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Rozbiórkowe , Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X5 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X1 instytucji wynosił: XX XXX 934,47 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,45) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus