Widex Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX0,40
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Widex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna

Widex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna (WPSZOOSKA) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Olsztyn, Opole, Włocławek .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz 0 innych.

Widex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Urządzenia Medyczne, Audiometry , Aparaty Ultrasonograficzne, Przyrządy Do Testów Psychologicznych , Materiały Medyczne , , Różne Meble I Wyposażenie , Ciśnieniomierze , Chłodziarki I Zamrażarki , Różne Urządzenia I Produkty Medyczne .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XX0,40 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,33) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus