WARBUD S.A.

Statystyki ogólne

XX0
Ilość zamówień
XXX XXX 510,15
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

WARBUD S.A. Warszawa

WARBUD S.A. Warszawa (WARBUD) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Wrocław, Kraków, Lublin, Poznań, Zabrze, Szczecin, Murowana Goślina, Rzeszów, Gdańsk .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielnny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy, Zarząd Budynków Komunalnych, Centrum Nauki Kopernik, AQUANET S.A., Gmina Murowana Goślina, Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Urząd Miasta Szczecin oraz 37 innych.

WARBUD S.A. Warszawa funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane W Zakresie Obiektów Szpitalnych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Izolacyjne, Usługi W Zakresie Publicznego Transportu Drogowego , Roboty Budowlane W Zakresie Teatrów .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane XX0 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X7 zlecających wynosił: XXX XXX 510,15 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,32) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: WARBUD S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: WARBUD S.A.

Al. Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus