Usługi Remontowo Budowlane TERMODOM Krzysztof Kozłowski

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X32,07
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Usługi Remontowo Budowlane TERMODOM Krzysztof Kozłowski Czarna białostocka

Usługi Remontowo Budowlane TERMODOM Krzysztof Kozłowski Czarna białostocka (URB TERMODOM, URBTERMODOM, URB, URB TERMODOM KK, URBTERMODOMKK, URBKK) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Zamiany 6, 16-020, czarna białostocka oraz realizowała przetargi w miastach: Czarna Białostocka .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Dom Kultury, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka oraz 0 innych.

Usługi Remontowo Budowlane TERMODOM Krzysztof Kozłowski Czarna białostocka funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty W Zakresie Burzenia, Wznoszenie Ogrodzeń .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X32,07 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,33) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus