Usługi Ogólnobudowlane I Remontowe Dariusz Załuska

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X18,61
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Dariusz Załuska Ostrołęka

Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Dariusz Załuska Ostrołęka (UOiR, UOiRDZ) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Kołobrzeska 11, 07-410, ostrołęka oraz realizowała przetargi w miastach: Płock, Troszyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, Urząd Gminy w Troszynie oraz 0 innych.

Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Dariusz Załuska Ostrołęka funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X18,61 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (5,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus