Usługi Budowlane POL-BUD, Wiesław Łokucjewski

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X14,09
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Usługi Budowlane POL-BUD, Wiesław Łokucjewski Police

Usługi Budowlane POL-BUD, Wiesław Łokucjewski Police (UB POL-BUD, UBPOL-BUD, UB, UB POL-BUD WŁ, UBPOL-BUDWŁ, UBWŁ) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Asfaltowa 15/2, 72-010, police oraz realizowała przetargi w miastach: Police .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A., Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz 0 innych.

Usługi Budowlane POL-BUD, Wiesław Łokucjewski Police funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Przebudowa Budynków, Roboty Remontowe I Renowacyjne .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X14,09 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus