UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski Ul.3 Maja 19 Makbud Oddział UNIBEP S.A. W Łomży Ul Poligonowa 12

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
XX XXX 947,85
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X0
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul.3 Maja 19 Makbud Oddział UNIBEP S.A. w Łomży ul Poligonowa 12

UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul.3 Maja 19 Makbud Oddział UNIBEP S.A. w Łomży ul Poligonowa 12 (UNIBEP) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: Łomża, 18-402, Łomża oraz realizował przetargi w miastach: Ostrołęka, Łomża, Białystok, Boćki, Bielsk Podlaski, Rzekuń, Wysokie Mazowieckie, Kolno, Przasnysz, Ciechanowiec .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Powiatowych, Urząd Gminy w Boćkach, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Miasto Łomża, Gmina Rzekuń, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Zarząd Dróg Powiatowych, Miasto Ostrołęka, Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Miasto Białystok oraz 20 innych.

UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul.3 Maja 19 Makbud Oddział UNIBEP S.A. w Łomży ul Poligonowa 12 funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X3 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X0 zamawiających wynosił: XX XXX 947,85 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,49) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus