Transprojekt Gdański Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X8
Ilość zamówień
XX XXX 107,55
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
X9
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (TG) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Partyzantów 72A, 80-254, gdańsk-wrzeszcz oraz realizowała przetargi w miastach: Poznań, Warszawa, Białystok, Łódź, Gdańsk, Chojnice, Wrocław, Koszalin, Gdynia, Olsztyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Zarząd Dróg i Transportu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, Pomorska Kolej Metropolitarna S.A. w Organizacji, Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Miasto Stołeczne Warszawa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz 29 innych.

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją , Usługi Sporządzania Map , Usługi Projektowania Architektonicznego , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania, Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne , Usługi Doradcze W Zakresie Systemów Transportowych , Usługi W Zakresie Nieruchomości, Usługi Zarządzania Projektem Budowlanym .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X8 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X9 zlecających wynosił: XX XXX 107,55 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,55) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-wrzeszcz
Województwo Pomorskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus