TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Tomasz Madeja

Statystyki ogólne

X7
Ilość zamówień
XX XXX 149,58
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
X6
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Tomasz Madeja Zalasowa

TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Tomasz Madeja Zalasowa (TOMAX KOIB, TOMAXKOIB, KOIB, TOMAX KOIBTM, TOMAXKOIBTM, KOIBTM) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Tarnowska 104, 33-159, zalasowa oraz realizowała przetargi w miastach: Tarnów, Kraków, Skrzyszów, Ryglice, Jodłowa, Biecz, Bobowa, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Tarnów, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Urząd Gminy Skrzyszów, Burmistrz Ryglic, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Urząd Gminy w Pleśnej, Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, Gmina Biecz, Urząd Gminy oraz 6 innych.

TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Tomasz Madeja Zalasowa funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Sportowych, Roboty Budowlane Związane Z Salami Gimnastycznymi , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty W Zakresie Kształtowania Placów Zabaw, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X7 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X6 instytucji wynosił: XX XXX 149,58 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (5,30) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus