Tomasz Madeja TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X84,08
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Tomasz Madeja TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Zalasowa

Tomasz Madeja TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Zalasowa (TM TOMAX KOIB, TMTOMAXKOIB, TMKOIB) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Tarnowska 104, 33-159, zalasowa oraz realizowała przetargi w miastach: Brzesko, Grybów, Tarnów, Wojnicz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Tarnów, Burmistrz Brzeska, Wójt Gminy Grybów, Szkoła Podstawowa w Wojniczu oraz 0 innych.

Tomasz Madeja TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Zalasowa funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Kształtowania Placów Zabaw, Roboty Odwadniające I Nawierzchniowe, Tynkowanie, Malowanie Budynków, Roboty Budowlane, Kładzenie I Wykładanie Podłóg, Roboty Budowlane W Zakresie Szkół Podstawowych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wypoczynkowych , Sportowych, Kulturalnych, Hotelowych I Restauracyjnych Obiektów Budowlanych, Roboty W Zakresie Instalacji Elektrycznych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Przedszkolnych Obiektów Budowlanych .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X84,08 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (8,50) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus