TELNET Sp. Z O. O. Sp. K.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X24,76
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

TELNET Sp. z o. o. Sp. K.

TELNET Sp. z o. o. Sp. K. (TELNET) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Kobierzyce, Ząbkowice Śląskie .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Kobierzyce, Urząd Miasta i Gminy oraz 0 innych.

TELNET Sp. z o. o. Sp. K. funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Pomocnicze W Zakresie Rurociągów I Kabli, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Instalowanie Systemów Oświetleniowych I Sygnalizacyjnych, Instalowanie Infrastruktury Okablowania , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X24,76 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (5,67) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: TELNET Sp. z o. o. Sp. K. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: TELNET Sp. z o. o. Sp. K.

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus