TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Krakowie Oddział W Częstochowie

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XX XXX 055,80
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Oddział w Częstochowie

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Oddział w Częstochowie (TAURON DSAZS, TAURONDSAZS, DSAZSwK) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Al. Armii Krajowej 5, 42-201, częstochowa oraz realizowała przetargi w miastach: Myszków, Kłobuck, Lubliniec, Częstochowa, Wręczyca Wielka, Konopiska, Krzepice, Poczesna, Blachownia, Gorzów Śląski .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Myszków, Gmina Kłobuck, Burmistrz Miasta, Gmina Wręczyca Wielka, Miejski Zarząd Dróg, Urząd Gminy Konopiska, Zespół Szkół Publicznych Nr 1, Urząd Gminy Poczesna, Gmina Krzepice, Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim oraz 17 innych.

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Oddział w Częstochowie funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi W Zakresie Konserwacji Oświetlenia Ulicznego, Przesył Energii Elektrycznej, Elektryczność , Eksploatacja Instalacji Elektrycznych, Obsługa Instalacji Oświetlenia Publicznego , , Usługi Energetyczne I Podobne , Napowietrzne Linie Energetyczne , Słupy Energetyczne , Ryby, Skorupiaki I Produkty Wodne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X9 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X7 zlecających wynosił: XX XXX 055,80 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus