TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Krakowie Oddział W Częstochowie

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XX XXX 055,80
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Oddział w Częstochowie

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Oddział w Częstochowie (TAURON DSAZS, TAURONDSAZS, DSAZSwK) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Al. Armii Krajowej 5, 42-201, częstochowa oraz realizowała przetargi w miastach: Myszków, Kłobuck, Lubliniec, Częstochowa, Wręczyca Wielka, Konopiska, Krzepice, Poczesna, Blachownia, Gorzów Śląski .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Myszków, Gmina Kłobuck, Burmistrz Miasta, Gmina Wręczyca Wielka, Miejski Zarząd Dróg, Urząd Gminy Konopiska, Zespół Szkół Publicznych Nr 1, Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, Urząd Miejski w Blachowni, Urząd Gminy Poczesna oraz 17 innych.

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Oddział w Częstochowie funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi W Zakresie Konserwacji Oświetlenia Ulicznego, Przesył Energii Elektrycznej, Elektryczność , Eksploatacja Instalacji Elektrycznych, Obsługa Instalacji Oświetlenia Publicznego , , Usługi Energetyczne I Podobne , Napowietrzne Linie Energetyczne , Słupy Energetyczne , Ryby, Skorupiaki I Produkty Wodne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X9 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X7 zlecających wynosił: XX XXX 055,80 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus