Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Statystyki ogólne

XX9
Ilość zamówień
XXX XXX 407,47
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
XX4
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Tamex Obiekty Sportowe S.A. Warszawa

Tamex Obiekty Sportowe S.A. Warszawa (TOS) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: Tamka 38, 00-355, warszawa oraz realizował przetargi w miastach: Warszawa, Katowice, Piła, Suwałki, Zabrze, Przemyśl, Łódź, Górowo Iławeckie, Poznań, Szczecinek .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miasto Stołeczne Warszawa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miasto Suwałki, Muzeum Śląskie, Gmina Zabrze - Prezydent Miasta, Urząd Miasta Górowo Iławeckie, Centralny Ośrodek Sportu, Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego oraz 124 innych.

Tamex Obiekty Sportowe S.A. Warszawa funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane Związane Z Obiektami Na Terenach Sportowych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Sportowych, Roboty Budowlane, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego , Roboty Budowlane Związane Ze Stadionami , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Wznoszenie Ogrodzeń, Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Sportowych I Rekreacyjnych, Roboty Budowlane Związane Z Wielofunkcyjnymi Obiektami Sportowymi , Przygotowanie Terenu Pod Budowę .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone XX9 przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla XX4 zamawiających wynosił: XXX XXX 407,47 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (3,76) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus