Sylwester Wójcik - Ton Print

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X88,07
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Sylwester Wójcik - Ton Print

Sylwester Wójcik - Ton Print (SWTP) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Warszawa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz 0 innych.

Sylwester Wójcik - Ton Print funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Usługi Drukowania I Dostawy .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X88,07 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (5,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Sylwester Wójcik - Ton Print Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Sylwester Wójcik - Ton Print

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus