Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. Z O.o.;

Statystyki ogólne

XX5
Ilość zamówień
XXX XXX 795,32
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
XX4
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.; Piekoszów

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.; Piekoszów (ŚPRD TRAKT, ŚPRDTRAKT, ŚPRD) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: Górki Szczukowskie k/Kielc, 26-065, piekoszów oraz realizował przetargi w miastach: Jędrzejów, Kielce, Włoszczowa, Radom, Opoczno, Lublin, Krasnystaw, Lipsko, Pińczów, Łódź .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Powiatowych, Zakład Robót Drogowych Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina Jędrzejów, Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku oraz 104 innych.

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.; Piekoszów funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Materiały Do Naprawiania Nawierzchni Drogowych , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane, Bitum I Asfalt .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono XX5 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla XX4 zamawiających wynosił: XXX XXX 795,32 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (4,01) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus