Sweco Consulting Sp. Z O.o., Polska - Lider JV, Sweco Engineering Sp. Z O.o., Polska- Partner JV, Ekocentrum - Sp. Z O.o.,- Polska - Kons. Podwyk.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XXX 348,88
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Sweco Consulting Sp. z o.o., Polska - Lider JV, Sweco Engineering Sp. z o.o., Polska- Partner JV, Ekocentrum - Sp. z o.o.,- Polska - Kons. Podwyk.

Sweco Consulting Sp. z o.o., Polska - Lider JV, Sweco Engineering Sp. z o.o., Polska- Partner JV, Ekocentrum - Sp. z o.o.,- Polska - Kons. Podwyk. (SC) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Gorzów Wielkopolski .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz 0 innych.

Sweco Consulting Sp. z o.o., Polska - Lider JV, Sweco Engineering Sp. z o.o., Polska- Partner JV, Ekocentrum - Sp. z o.o.,- Polska - Kons. Podwyk. funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Doradcze Usługi Inżynieryjne I Budowlane , Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją , Usługi Zarządzania Budową , Usługi Zarządzania Projektem Budowlanym .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XXX 348,88 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (5,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus