Sweco Consulting Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
X XXX X87,45
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Sweco Consulting Sp. z o.o.

Sweco Consulting Sp. z o.o. (SC) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Oświęcim, Stargard Szczeciński, Świętochłowice, Warszawa, Zielona Góra, Białystok, Bielsko-Biała, Chorzów, Czarnowąsy, Czeladź .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Dozoru Technicznego, Miasto Katowice, Miasto Białystok, Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Miejski Zakład Komunikacji, Urząd Miasta Knurów, Gmina Czeladź reprezentowana przez Burmistrza, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Bielskie Centrum Kultury oraz 3 innych.

Sweco Consulting Sp. z o.o. funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją , Usługi Nadzoru Budowlanego , Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne , Usługi Zarządzania Budową , Usługi Nadzorowania Placu Budowy , Doradcze Usługi Inżynieryjne I Budowlane , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Studia Wykonalności, Usługi Doradcze, Analizy , Usługi Projektowania Architektonicznego .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X3 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X3 instytucji wynosił: X XXX X87,45 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,38) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Sweco Consulting Sp. z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Sweco Consulting Sp. z o.o.

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus