STRABAG Sp. Z O.o., Ul.B.Brechta 7, 03-472 Warszawa

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X35,78
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

STRABAG Sp. z o.o., ul.B.Brechta 7, 03-472 Warszawa Wyszków

STRABAG Sp. z o.o., ul.B.Brechta 7, 03-472 Warszawa Wyszków (STRABAG) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Prosta 24, 07-200, wyszków oraz realizował przetargi w miastach: Przasnysz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg oraz 0 innych.

STRABAG Sp. z o.o., ul.B.Brechta 7, 03-472 Warszawa Wyszków funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty Odwadniające, Roboty Budowlane W Zakresie Ścieżek Pieszych , Roboty W Zakresie Budowy Dróg Głównych , Roboty Budowlane W Zakresie Przejść Dla Pieszych , Malowanie Nawierzchi, Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X zamawiających wynosił: X XXX X35,78 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (3,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus