STRABAG Sp. Z O.o. Budownictwo Infrastruktury

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X01,85
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury Pruszków

STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury Pruszków (STRABAG) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: 05-800 Pruszków, 05-800, pruszków oraz realizowała przetargi w miastach: Raczki, Suwałki, Kowale Oleckie, Mełno .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Suwałki, Gmina Raczki, Gmina Gruta, Urząd Gminy Kowale Oleckie oraz 0 innych.

STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury Pruszków funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych, .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X01,85 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (5,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus