Zleceniodawcy wykonawcy Strabag Sp. z o.o.

Nazwa zleceniodawcy Miasto Ilość zamówień Suma wydanych pieniędzy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Kraków 32 (zobacz przetargi) XX XXX 689,77 zł
Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie Rzeszów 67 (zobacz przetargi) XX XXX 837,86 zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Warszawa 13 (zobacz przetargi) XX XXX 619,05 zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poznań 23 (zobacz przetargi) XX XXX 701,83 zł
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Warszawa 38 (zobacz przetargi) XX XXX 972,12 zł
Miejski Zarząd Dróg Toruń Toruń 27 (zobacz przetargi) XX XXX 791,43 zł
Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Szczecin 41 (zobacz przetargi) XX XXX 947,62 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku Płock 3 (zobacz przetargi) XX XXX 145,65 zł
Zarząd Dróg i Transportu Łódź Łódź 28 (zobacz przetargi) XX XXX 521,23 zł
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie Parczew 25 (zobacz przetargi) XX XXX 759,68 zł
Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Koszalin Koszalin 69 (zobacz przetargi) XX XXX 447,98 zł
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych Poznań Poznań 20 (zobacz przetargi) XX XXX 132,11 zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Białystok 15 (zobacz przetargi) XX XXX 168,77 zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rzeszów 16 (zobacz przetargi) XX XXX 063,69 zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Olsztyn 34 (zobacz przetargi) XX XXX 404,82 zł
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Kielce Kielce 11 (zobacz przetargi) XX XXX 907,50 zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Lublin 31 (zobacz przetargi) XX XXX 476,98 zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu Jarosław 27 (zobacz przetargi) XX XXX 994,22 zł
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zielona Góra 14 (zobacz przetargi) XX XXX 093,26 zł
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Białystok 33 (zobacz przetargi) XX XXX 063,97 zł