Strabag Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

XX56
Ilość zamówień
X XXX XX6 955,72
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
XX3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Strabag Sp. z o.o. Pruszków

Strabag Sp. z o.o. Pruszków to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Parzniewska 10, 05-800, pruszków oraz realizowała przetargi w miastach: Rzeszów, Koszalin, Białystok, Warszawa, Olsztyn, Lublin, Poznań, Łódź, Szczecin, Kraków .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Zarząd Dróg i Transportu oraz 793 innych.

Strabag Sp. z o.o. Pruszków funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane XX56 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla XX3 instytucji wynosił: X XXX XX6 955,72 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,67) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Strabag Sp. z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Strabag Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus