STRABAG

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X16,17
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

STRABAG Rzeszów

STRABAG Rzeszów (STRABAG) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul.Hanasiewicza 19, 35-103, rzeszów oraz realizowała przetargi w miastach: Tomaszów Lubelski, Tryńcza, Wielkie Oczy, Jeżowe, Rzeszów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Gmina Jeżowe, Zarząd Dróg Powiatowych, Urząd Gminy Wielkie Oczy, Gmina Tryńcza oraz 0 innych.

STRABAG Rzeszów funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Kanałów , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg, Roboty Odwadniające, Fundamentowanie Dróg , Roboty W Zakresie Budowy Dróg .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X16,17 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,20) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: STRABAG Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: STRABAG

ul.Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszów
Województwo Podkarpackie.

Wykonawca jest prawdopodobnie firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus