STEELMET Spółka Z O.o. Spółka Komandytowa

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X69,41
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

STEELMET Spółka z o.o. Spółka Komandytowa Wrocław

STEELMET Spółka z o.o. Spółka Komandytowa Wrocław (STEELMET S, STEELMETS) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Aleja Kasztanowa 18-20, 53-125, wrocław oraz realizowała przetargi w miastach: Raciborowice, Lubin 1, Pabianice, Rudna, Rzeszów, Rzgów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie, Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto, Gospodarstwo Pomocnicze, Zakład Remontowo-Budowlany przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Gmina Rudna, Urząd Miejski w Rzgowie, Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgnicach oraz 0 innych.

STEELMET Spółka z o.o. Spółka Komandytowa Wrocław funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Konstrukcje I Materiały Budowlane; Wyroby Pomocnicze Dla Budownictwa (Z Wyjątkiem Aparatury Elektrycznej) , Roboty Budowlane W Zakresie Oczyszczalni Ścieków , Pompy Ściekowe , Siatka Metalowa , Profile , Roboty Budowlane W Zakresie Przepompowni Ścieków , Urządzenia Zakładu Oczyszczania , Roboty Instalacyjne W Zakresie Urządzeń Sanitarnych .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X69,41 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,75) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus