SOFTKAM Krzysztof Kurkowiak Usługi Informatyczne

Statystyki ogólne

X0
Ilość zamówień
X XXX X99,45
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SOFTKAM Krzysztof Kurkowiak Usługi Informatyczne Suchy las

SOFTKAM Krzysztof Kurkowiak Usługi Informatyczne Suchy las (SOFTKAM, SOFTKAM KKUI, SOFTKAMKKUI, KKUI) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Olchowa 1, 62-02, suchy las oraz realizowała przetargi w miastach: Poznań, Katowice, Szczecin, Warszawa, Częstochowa, Lublin .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Lubelska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Poznańska oraz 0 innych.

SOFTKAM Krzysztof Kurkowiak Usługi Informatyczne Suchy las funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Usługi W Zakresie Konserwacji I Napraw Oprogramowania , Usługi W Zakresie Oprogramowania, Usługi Doradcze W Zakresie Systemów I Doradztwo Techniczne , Pakiety Oprogramowania Do Kontroli Transakcji Biznesowych I Osobistych , Pakiety Oprogramowania Do Rozliczania Czasu Lub Zarządzania Zasobami Ludzkimi , Usługi Dostawy Oprogramowania, Pakiety Oprogramowania I Systemy Informatyczne , Pakiety Oprogramowania Do Rachunkowości/księgowości , Konserwacja Oprogramowania Technologii Informacji , Usługi Zarządzania Danymi .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X0 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X99,45 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus