Sodexho PASS Polska Spółka Z O.o,

Statystyki ogólne

XX29
Ilość zamówień
XXX XXX 359,40
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.0%
Z wolnej ręki
XX3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Sodexho PASS Polska Spółka z o.o, Warszawa

Sodexho PASS Polska Spółka z o.o, Warszawa (S PASS PSZO, SPASSPSZO, SPSZO) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Kłobucka 25, 00-00, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Rzeszów, Wrocław, Katowice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, P.P.U.P. Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Warszawie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna, Poczta Polska S.A. w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Szczecinie, Regionalny Szpital, Miejski Zakład Komunikacji, Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu Turystyki i Promocji, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz 643 innych.

Sodexho PASS Polska Spółka z o.o, Warszawa funkcjonując na rynku realizuje: Talony , Talony, Karty Płatnicze , Pozostałe Druki , Papiery Wartościowe, Talony Na Posiłki , Karty Magnetyczne , Druki I Produkty Podobne , , Banknoty .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane XX29 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla XX3 instytucji wynosił: XXX XXX 359,40 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,10) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus