SKSNSKA Spółka Akcyjna

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XX XXX 457,77
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SKSNSKA Spółka Akcyjna Warszawa

SKSNSKA Spółka Akcyjna Warszawa (SKSNSKA SA, SKSNSKASA, SA) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Chojnice, Rzeszów, Słupsk, Wejherowo, Gdańsk, Jasło, Poznań, Puławy, Rybnik, Sosnowiec .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, Gmina Świlcza, Wójt Gminy Słupsk, Gmina Jasło, Powiat Wejherowski, Miasto Rybnik, Powiatowy Zarząd Dróg, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy oraz 3 innych.

SKSNSKA Spółka Akcyjna Warszawa funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty Pomocnicze W Zakresie Linii Energetycznych , Szkło , Roboty Budowlane W Zakresie Budynków, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej, Roboty Drogowe, Produkty Chemiczne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X5 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X3 zlecających wynosił: XX XXX 457,77 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,80) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: SKSNSKA Spółka Akcyjna Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: SKSNSKA Spółka Akcyjna

ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus