SKANSKA Spółka Akcyjna Będąca Następcą Prawnym PUDIZ Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z Siedzibą: 10-699 Olsztyn, Ul. Jarocka 21

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X72,07
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SKANSKA Spółka akcyjna będąca następcą prawnym PUDIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 21 Warszawa

SKANSKA Spółka akcyjna będąca następcą prawnym PUDIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 21 Warszawa (SKANSKA SABNP PUDIZ SZOOZS 10-699 OUJ, SKANSKASABNPPUDIZSZOOZS10-699OUJ, SABNPSZOOZSOUJ) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518, warszawa oraz realizował przetargi w miastach: Grójec, Kętrzyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Miejska Kętrzyn, Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz 0 innych.

SKANSKA Spółka akcyjna będąca następcą prawnym PUDIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 21 Warszawa funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Oświetlenie Zewnętrzne, Roboty Drogowe .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X zamawiających wynosił: X XXX X72,07 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (5,50) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus