SKANSKA S.A Ulica Gen. Zajączka 9, 01 - 518 Warszawa Odział Budownictwa Inżynieryjnego W Poznaniu Ulica Bystra 7, 61 - 366 Poznań

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X82,52
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SKANSKA S.A ulica gen. Zajączka 9, 01 - 518 Warszawa Odział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu ulica Bystra 7, 61 - 366 Poznań

SKANSKA S.A ulica gen. Zajączka 9, 01 - 518 Warszawa Odział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu ulica Bystra 7, 61 - 366 Poznań (SKANSKA) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ulica gen. Zajączka 9, 01 - 518 Warszawa, 01-518, ulica gen. zajączka 9, 01 - 518 warszawa oraz realizował przetargi w miastach: Turek, Katowice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz 0 innych.

SKANSKA S.A ulica gen. Zajączka 9, 01 - 518 Warszawa Odział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu ulica Bystra 7, 61 - 366 Poznań funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty Drogowe, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Fundamentowanie Dróg , Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane, Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X zamawiających wynosił: X XXX X82,52 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (6,00) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus