SKANSKA S.A., Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego W Łodzi

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X61,40
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego w Łodzi Łódź

SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego w Łodzi Łódź (SKANSKA) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Srebrzyńska 14, 91-074, Łódź oraz realizował przetargi w miastach: Poddębice, Szczytniki, Zgierz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Urząd Gminy Zgierz, Urząd Gminy w Szczytnikach oraz 0 innych.

SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego w Łodzi Łódź funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Dojazdowych , Roboty W Zakresie Rurociągów Do Przesyłu Wody, Roboty Budowlane W Zakresie Gazociągów, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych, Instalowanie Znaków Drogowych, Malowanie Nawierzchi, Roboty W Zakresie Odwadniania Gruntu, Roboty Drogowe .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X zamawiających wynosił: X XXX X61,40 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (5,33) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus