SKANSKA S.A. Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego W Olsztynie

Statystyki ogólne

X7
Ilość zamówień
XX XXX 812,44
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X6
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Olsztynie

SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Olsztynie (SKANSKA) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Gutkowo 49, 11-041, olsztyn oraz realizowała przetargi w miastach: Olsztyn, Pasłęk, Elbląg, Wielbark, Iława, Ostróda, Susz, Sztum, Kurzętnik, Morąg .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina Miejska Iława, Gmina Wielbark, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Gmina i Miasto Susz, Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, Wójt Gminy Ostróda, Gmina Kurzętnik, Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Urząd Miejski w Pasłęku oraz 16 innych.

SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Olsztynie funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Jednopasmowych , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X7 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X6 instytucji wynosił: XX XXX 812,44 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,60) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus