Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego W Katowicach Ul. Uniwersytecka 13 40-007 Katowice

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X81,77
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Katowicach ul. Uniwersytecka 13 40-007 Katowice Warszawa

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Katowicach ul. Uniwersytecka 13 40-007 Katowice Warszawa to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul.J.Zajączka 9, 01-518, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Dąbrowa Górnicza, Kuźnia Raciborska, Nisko, Turek, Łysomice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miejski, Gmina i Miasto Nisko, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek, Urząd Gminy Łysomice, Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz 0 innych.

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Katowicach ul. Uniwersytecka 13 40-007 Katowice Warszawa funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Usługi Bankowe , Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Kanałów Ściekowych, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Drogowe Materiały Konstrukcyjne , Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Materiały Do Układania Nawierzchni Drogowych .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X81,77 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,60) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus