SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo - Mostowego W Gdańsku

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XXX 509,29
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo - Mostowego w Gdańsku

SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo - Mostowego w Gdańsku (SKANSKA) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Budowlanych 1, 80-298, gdańsk oraz realizowała przetargi w miastach: Chojnice, Gdańsk, Lębork, Somonino, Wejherowo .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, Gmina Somonino, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Zarząd Dróg Powiatowych, Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie oraz 0 innych.

SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo - Mostowego w Gdańsku funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Drogowe, Usługi Wycinania Drzew, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Wyposażenie Parków I Placów Zabaw , Zbrojenie , Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Studzienki Kanalizacyjne , Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Zbrojenie .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XXX 509,29 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus