Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego W Poznaniu

Statystyki ogólne

X0
Ilość zamówień
XX XXX 526,24
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X0
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu Warszawa

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu Warszawa to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Zajączka 9, 01-518, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Radom, Koziegłowy, Olsztyn, Sadlno, Wąbrzeźno, Wejherowo, Brodnica, Bydgoszcz, Gdańsk .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak 17 Terenowy Oddział Lotniskowy, Urząd Miejski, Urząd Gminy Wierzbinek, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział, Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie, Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina i Miasto Koziegłowy, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz 0 innych.

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu Warszawa funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego , Układanie Kabli , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Budowlane Wykończeniowe, Pozostałe .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X0 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X0 instytucji wynosił: XX XXX 526,24 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,90) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus