SKANSKA S.A.

Statystyki ogólne

XX92
Ilość zamówień
X XXX XX2 833,76
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
XX25
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SKANSKA S.A. Warszawa

SKANSKA S.A. Warszawa (SKANSKA) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Gen. Zajączka 9, 01-518, warszawa oraz realizował przetargi w miastach: Wrocław, Poznań, Warszawa, Olsztyn, Rzeszów, Kraków, Konin, Bydgoszcz, Łódź, Szczecin .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., Zarząd Dróg Powiatowych, Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Zarząd Dróg i Transportu, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz 1115 innych.

SKANSKA S.A. Warszawa funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty Drogowe, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono XX92 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla XX25 zamawiających wynosił: X XXX XX2 833,76 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,74) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: SKANSKA S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: SKANSKA S.A.

ul. Gen. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus