SIEMENS Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

XX44
Ilość zamówień
XXX XXX 499,57
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.4%
Z wolnej ręki
XX1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa

SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa (SIEMENS) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Żupnicza 11, 03-821, warszawa oraz realizował przetargi w miastach: Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Rzeszów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Instytut Kardiologii, SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital AMG, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz 471 innych.

SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Odczynniki Laboratoryjne , Odczynniki Do Badania Krwi , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Sprzętu Medycznego, Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Sprzętu Rentgenowskiego , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Urządzeń Medycznych I Precyzyjnych, Analizatory , Urządzenia Medyczne, Odczynniki Chemiczne , Aparatura Rentgenowska, Analizatory Krwi .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono XX44 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla XX1 zamawiających wynosił: XXX XXX 499,57 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,16) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: SIEMENS Sp. z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: SIEMENS Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus